DIY SensorLab

languages: ennl

In het Meet-je-stad project gebruiken we sensoren om onze leefomgeving in kaart te brengen. De uitdaging voor het meet-je-stad project en vergelijkbare citizen-science projecten is om goedkope sensoren te vinden die goed genoeg zijn om te meten waar wij in geïnteresseerd zijn. Daarbij kan het zo zijn dat één individuele sensor hier wellicht niet goed genoeg voor is, maar dat door met een hoop van deze sensoren tegelijk te meten dit wel lukt!

Voor het Meet-je-stad project hebben we tot nu toe gebruik gemaakt van sensoren die commercieel beschikbaar zijn. Hierbij zien we dat er veel goedkope sensoren beschikbaar zijn voor het meten van relatief eenvoudige grootheden zoals bijv. temperatuur, luchtvochtigheid en licht, maar dat er voor het meten van complexere verschijnselen zoals fijnstof of gassen er veel minder beschikbaar is. Daarnaast lijkt er een groot gat te zitten tussen aan de ene kant massa-geproduceerde sensoren die daardoor goedkoop zijn, maar niet altijd even betrouwbaar of precies, en aan de andere kant zeer dure, maar zeer precieze en betrouwbare sensoren die gebruikt worden Universiteiten en onderzoeksinstellingen zoals het KNMI en het RIVM. Het Meet-je-stad project draait om zelf doen en daarom hebben we de uitdaging gesteld: kunnen wij zelf goedkope sensoren maken die ‘goed genoeg’ zijn om de verschijnselen te meten waarin wij geïnteresseerd zijn?

In het DIY sensorlab willen we deze uitdaging aangaan door DIY sensorprojecten op te pakken waarbij we kunnen kijken naar

-          Hoe werken bestaande sensoren?

-          Zijn er al DIY sensorprojecten gedaan die wij kunnen nabouwen?

-          Kunnen we zelf nieuwe sensoren bedenken, maken en testen?

Daarnaast zullen we excursies, lezingen en workshops organiseren waar mensen kennis op kunnen doen over hoe sensoren nou precies werken,  vaardigheden aan kunnen leren die nodig zijn om sensoren te kunnen bouwen en inspiratie opdoen. 

DIY sensorprojecten

Hoe werkt FT-IR en wat kunnen we er mee meten?Fourier-transform infrarood spectroscopie (FTIR) is een techniek die gebruikt wordt om een infrarood (absorptie of reflectie) spectrum te bepalen van een vaste stof, vloeistof of gas. Het infrarood spectrum kan verschillende eigenschappen van het materiaal bepalen en zo bijvoorbeeld iets vertellen over voedingswaarde van ons voedsel of de isolatiewaarde van bouwmaterialen. 
FT-IR.gif

DIY zichtbaar licht spectrometer 
Een spectrometer voor zichtbaar licht meet het electromagnetisch spectrum van grofweg 300-700nm. Zichtbaar licht spectrometers zijn de basis van verschillende sensortechnieken, waaronder zeer geavanceerde, zoals 'atomic emission spectroscopy' waarmee atomen in oplossing kunnen worden onderscheiden. Kunnen we zelf een eenvoudige spectrometer bouwen met eenvoudige, goedkope, materialen? En hoe presteert een DIY oplossing in vergelijking met commerciële apparaten?