Flora inventarisatie van start

languages: ennl
29-02-2016 Harmen Zijp, Universiteit Amersfoort
De Florapagina van Meetjestad is af. Vanaf nu kun je flora-observaties doen en doorgeven aan Meet je stad! Er is door de floragroep een selectie gemaakt van zo'n 20 indicatorsoorten: planten die afhankelijk van het klimaat eerder of juist later gaan bloeien, hun blad laten vallen enzovoorts. Op de nieuwe pagina kun je een plant en een soort waarneming selecteren, de datum en plaats waar het was aangeven en je observatie doorsturen naar Meet je Stad.