<HOME
Zwarte Els Alnus glutinosa

bloeit in februari-maart Ze zijn langwerpig, 6 tot 12 cm lang. Tijdens de bloei hangen ze slap. De houtige, mannelijke katjes vallen niet uiteen bij rijpheid zoals bij berken (Betula) Het stuifmeel wordt via de wind verspreid. De vrouwelijke vruchtkatjes zijn ovaal, roodbruin en zitten met drie tot vijf stuks samen en zijn gesteeld. De elzenproppen worden gevormd door de vrouwelijke bloemen, die later houtig worden. Wikipedia: Zwarte Els.
Vul het formulier in en klik op 'verzend'.
soort waarneming
datum waarneming
locatie waarneming (sleep de punaise naar de juiste plek)
omschrijving locatie