<HOME
Op deze website kunt u uw waarnemingen van een aantal indicatorplanten delen. We hanteren nu een lijst van ongeveer 20 planten. Binnenkort zullen we, voor de kenners, een langere lijst publiceren.
U kunt de planten volgen in uw eigen tuin, maar ook als u door de stad fietst en daar een waarneming doet. De verstrekte lijst is voorzien van een foto en een korte omschrijving. Als u op de foto klikt kunt u uw waarneming voor de gekozen plant delen.
U kunt zo veel of zo weinig waarnemingen doen als u zelf wilt. Ook het doorgeven van gegevens over een enkele plantensoort is al waardevol voor het onderzoek naar klimaatverandering in Amersfoort.

Regels voor het waarnemen

Het doel van de waarnemingen is te bepalen op welke dag in het jaar voor het eerst een bepaalde fenologische fase (bladontwikkeling, bloei, zaden, bladverkleuring en bladval) bereikt is. De gegevens zullen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en daarom is het erg belangrijk dat iedereen op dezelfde manier te werk gaat. Er zijn daarvoor eenvoudige regels opgesteld, waaraan iedere waarnemer zich moet houden om bruikbare gegevens te verzamelen.
 1. Kies de soorten die u gaat volgen

  Binnen dit programma kunt u uit vele tientallen soorten planten kiezen welke u wilt volgen (observeren). Veel soorten zijn eenvoudig te herkennen, andere wat moeilijker. Geef alleen waarnemingen door als u zeker weet om welke soort het gaat.
 2. Gebruik de juiste omschrijving voor fenofasen

  Voor het wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat alle waarnemers dezelfde omschrijvingen hanteren voor de start van bijvoorbeeld bloei of bladontplooing. Vooral de fasen van ontwikkeling van planten worden soms door mensen verschillend uitgelegd. Deze fenofasen worden later beschreven.
 3. Bepaal de locatie van waarneming

  U kunt zelf de plaats of plaatsen in Amersfoort bepalen waar u uw waarnemingen doet. Dit kan uw tuin zijn, het bos, park of weiland in de buurt of in de berm. U kunt er voor kiezen om individuen op verschillende standplaatsen/locaties waar te nemen. De waarnemingen op deze locaties moeten dan ook apart worden doorgegeven. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat de ene locatie vroegere resultaten geeft dan andere. We willen dan juist de gegevens van beide locaties ontvangen.
  Bij planten is de standplaats erg belangrijk voor de fenologische ontwikkeling. Vermijd locaties met speciale meteorologische omstandigheden, zoals b.v. een plant tegen een zonnige zuidmuur van een huis. Gewassen moeten bij voorkeur op meer dan tien meter van een gebouw staan en niet op een uitgesproken noord- of zuidhelling.
 4. Ga regelmatig kijken

  Door regelmatig op een bepaalde plaats te komen, heeft u de meeste kans precies de eerste dag van een nieuwe fenologische fase vast te stellen. Goede locaties zijn bij voorbeeld uw eigen tuin of de route naar uw werk of de winkel. Losse waarnemingen zijn niet bruikbaar.
 5. Kies elk jaar dezelfde locatie(s)

  Bij opeenvolgende jaren observeren is het belangrijk om op dezelfde locatie dezelfde plant te observeren.
 6. Geef uw waarnemingen door

  Op deze pagina kunt u uw waarnemingen delen.

Definities van fenofasen van planten

Start bladontplooing

Eerste bladoppervlak zichtbaar van ten minste 3 bladeren. Het individuele blad heeft zijn uiteindelijke vorm aangenomen, maar nog niet de uiteindelijke grootte.

Start van de bloei

Voor kruidachtige planten: de eerste bloemen hebben zich geopend, de meeldraden zijn zichtbaar tussen de ontvouwen bloembladen.
Voor houtige planten: Ten minste op drie plaatsen van de plant zijn de eerste bloemen geopend.
Bij b.v. Vlier, 50% van de bloemen heeft zich geopend.
Bij de Hazelaar, Els en Grove Den: de start van het stuiven van de mannelijke bloeiwijzen.

Eerste vruchten rijp

De eerste vruchten hebben hun uiteindelijke kleur gekregen.
Bij Amandel, Paardenkastanje, Eik, Hazelaar en Beuk: de eerste rijpe vruchten vallen op een natuurlijke manier van de boom.

Herfsttint

Ongeveer de helft van de bladeren van de plant heeft een herfstkleur.

Volledige herfsttint

Bijna alle bladeren van de plant hebben een herfstkleur.

Eind bladval

De datum waarop de plant praktisch kaal is.

Klik hier om te beginnen met het delen van uw waarnemingen.