Meet je stad!

Meet je Stad! grafieken

Meetjestad! graphs


Andere grafieken: data visualisatie
Another set of graphs: data visualisation


Batterij laden met een zonnepaneel
Solar panel battery charging

Bodemvochtmetingen
Soil moisture measurements

Boomdiktemetingen
Tree circumference measurements

Groen dak metingen
Green roof measurements

Licht
Light graphs

MJS v1: de oorspronkelijke printplaat
MJS v1: the original PCB

MJS v2: de nieuwe printplaat met fijnstofsensor
MJS v2: the new PCB with Particle Matter sensor

andere Fijnstofmetingen
other Particle Matter measurements

Onderhoud
Maintenance


Vergelijken van onze burgermetingen met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Comparing our citizen measurements with the National Air Measurement GridLinks to other data pages:

De eerste 2 maand van temperatuur en luchtvochtigheid metingen van een aantal nodes
The first 2 months of temperature and humidity measurements of some nodes

meetjestad performance