MeetjeStad

MeetjeStad grafieken

MeetjeStad graphsBatterij laden met een zonnepaneel
Solar panel battery charging

Bodemvochtmetingen
Soil moisture measurements

Boomdiktemetingen
Tree circumference measurements

Verhelp onjuiste luchtvochtigheid metingen van Si7021 sensors
Fix wrong humidity measurements of Si7021 sensors

Groen dak metingen
Green roof measurements

Licht
Light graphs

MJS v1: de oorspronkelijke printplaat
MJS v1: the original PCB

MJS v2: de nieuwe printplaat met fijnstofsensor
MJS v2: the new PCB with PM sensor

andere Fijnstofmetingen
other PM measurements

Onderhoud
Maintenance

radio transmission and gateways

Vergelijken van onze burgermetingen met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Comparing our citizen measurements with the National Air Measurement GridLinks to other data pages: